Novinky

Přemýšlíte, jestli je pro vás Tilia Impact Ventures dobrý partner? Sepsali jsme pro vás přehledné info.

Tilia Impact Ventures je prvním investičním fondem v České republice, který se zaměřuje na investice se společenským (sociálním nebo environmentálním) dopadem a podporuje budování společensky prospěšných podniků s udržitelnými a škálovatelnými obchodními modely. 

Aktuálně máme v portfoliu fondu projekty DotGlasses, Datlab a MIWA. Jednáme s několika dalšími projekty.

Zároveň rozšiřujeme kontakty do komunity investorů a lidí s přístupem k zajímavým projektům, abychom posílili naše dealflow. Budeme rádi, když s námi budete sdílet projekty, které chtějí dělat a podporovat zodpovědný byznys a dlouhodobě se s nimi bavit o možnostech investic.

Dopad chápeme jako pozitivní společenskou změnu vyvolanou investicí. Jako kritéria dopadu používáme například 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), ke kterým se zavázaly všechny státy OSN v roce 2015, a pro jejichž hodnocení používáme metodiky vyvinuté průkopníky dopadového investování v předchozích letech (např. GIIN, EVPA). Ambicí Tilia je zaměřit se na širokou škálu společenských problémů, například na ochranu životního prostředí, začleňování znevýhodněných lidí a skupin, transparentnost ve společnosti a na kvalitu vzdělání.

Zakladateli a partnery fondu jsou Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelství Albatros Media a aktivní podporovatelka sociálního podnikání, a Petr Vítek, spoluzakladatel sítě Impact Hub v České republice. V investiční komisi fondu jsou velmi zkušení a úspěšní investoři z ČR.

Tilia kromě financí nabízí širokou síť kontaktů a partnerů, s cílem maximalizovat jejich společenský dopad a obchodní úspěch.

Cílová společnost by měla: 

  • Mít jasnou misi s měřitelným a škálovatelným dopadem
  • Mít robustní a rostoucí finančně udržitelný obchodní model
  • Být na dosah bodu zlomu („breakeven“) nebo být na začátku škálovací fáze („scale-up“), jen výjimečně možnost financování „proof of concept“ (realizace pilotního projektu); 
  • Mít silný manažerský tým

Tilia bude poskytovat trpělivé seed- a start up- financování ve formě mezzanine finančních nástrojů a  investice do vlastního kapitálu.Rozsah investice je 1.5 mil – 5 mil CZK, plus případné spolufinancování partnerů fondu (i zahraničních) u větších transakcí.

Pdf ke stažení zde.